گالری

sazand-phonesazand-instagramادرس سازند پلیمرادرس سازند پلیمر سمنان

۰۲۱-۳۳۹۳۰۷۵۳

۰۲۱-۳۳۹۲۷۷۹۵-۶

۰۹۱۹۳۱۹۱۳۷۵

۰۲۱-۳۶۰۵۶۷۲۳

derakhshmir@gmail.com

#sazandpolika

تهران،میدان امام خمینی

ابتدای لاله زار جنوبی

تهران میدان امام خمینی

پاساژ ادیسون

ابتدای لاله زار جنوبی

پاساژ ادیسون

طبقه زیر همکف

پلاک 3 درخش میر